Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Kích Thước Hộp Đầu Cấp và Đầu Hồi Điều Hòa VRV Daikin

Đăng ngày: 05/06/2020 16:03
Kích Thước Hộp Đầu Cấp và Đầu Hồi Điều Hòa VRV Daikin
Kích Thước Hộp Đầu Cấp và Đầu Hồi Điều Hòa VRV Daikin. Dùng để đặt hàng ống gió trong quá trình lắp đặt
Bảng Kích Thước Hộp Gió Dàn Lạnh VRV Daikin
STT MODEL Kích Thước (MM) Ghi Chú
Hộp Cấp Hộp Hồi
I DÀN LẠNH FXSQ      
1 FXSQ20PVE / FXSQ25PVE / FXSQ32PVE
FXSQ20PVE4 / FXSQ25PVE4 / FXSQ32PVE4
390x180 555x210  
2 FXSQ40PVE / FXSQ40PVE4 540x180 700x210  
3 FXSQ50PVE / FXSQ50PVE4 840x180 1000x210  
4 FXSQ63PVE / FXSQ80PVE
FXSQ63PVE4 / FXSQ80PVE4
840x180 1000x210  
5 FXSQ100PVE / FXSQ125PVE
FXSQ100PVE4 / FXSQ125PVE4
1240x180 1400x210  
6 FXSQ140PVE / FXSQ140PVE4 1390x180 1555x210  
II DÀN LẠNH FXDQ      
1 FXDQ20PBVE
FXDQ25PBVE
FXDQ32PBVE
(Whith a drain Pump
680x170 600x180  
2 FXDQ20PBVET
FXDQ25PBVET
FXDQ32PBVET
(Whithout a drain Pump
680x170 600x180  
3 FXDQ40NBVE
FXDQ50NBVE
(Whith a drain Pump
880x170 800x180  
4 FXDQ63NBVE
(Whith a drain Pump
1080x170 1000x180  
5 FXDQ40NBVET
FXDQ50NBVET
(Whithout a drain Pump
880x170 800x180  
6 FXDQ63NBVET
(Whithout a drain Pump
1080x170 1000x180  
III DÀN LẠNH FXMQ      
1 FXMQ20PVE
FXMQ25PVE
FXMQ32PVE
360x220 480x250  
2 FXMQ40PVE 510x220 630x250  
3 FXMQ50PVE 810x220 930x250  
4 FXMQ63PVE
FXMQ80PVE
810x220 930x250  
5 FXMQ100PVE
FXMQ125PVE
FXMQ140PVE
1210x220 1330x250  
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn

Close