hrt.com.vn
Thông gió HRT

Tra cứu nhanhTất cả

Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo hãng sản xuất (Xem/Ẩn)
Tin mới đăng
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 22.122.149
Tổng số Thành viên: 123
Số người đang xem: 69
Sản phẩm Khuyến mãi Đấu giá
Danh sách Ảnh
Hiển thị 1-10/10 sản phẩm (1/1 trang)
Đặt mua
Hình ảnh Thông tin sản phẩm Thông tin chi tiết Bảo hành
Thông gió thu hồi nhiệt Mitsubishi Electric LGH-200RX5-E
Thông gió thu hồi nhiệt Mitsubishi Electric LGH-200RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-200RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 1580-2000-2000 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 34-38-40 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 35-39-41 Width - mm 1231 Depth - mm 1144 Height - mm 798 Weight - kg 118 Electrical Supply 220-240v,50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 16 ... 12 tháng
(Còn hàng)
Thông gió thu hồi nhiệt Mitsubishi Electric LGH-15RX5-E
Thông gió thu hồi nhiệt Mitsubishi Electric LGH-15RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-15RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 70-150-150 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 18-27-28 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 19-28-29 Width - mm 735 Depth - mm 780 Height - mm 273 Weight - kg 20 Electrical Supply 220-240v, 50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 6 Duct Siz ... 12 tháng
(Còn hàng)
LGH-80RX5-E
LGH-80RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-80RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 355-800-800 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 22-33-34.5 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 22-34-35.5 Width - mm 1004 Depth - mm 1144 Height - mm 399 Weight - kg 53 Electrical Supply 220-240v,50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 6 Du ... 12 tháng
(Còn hàng)
LGH-65RX5-E
LGH-65RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-65RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 265-650-650 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 22-33-34.5 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 22.5-33.5-35 Width - mm 954 Depth - mm 908 Height - mm 386 Weight - kg 40 Electrical Supply 220-240v,50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 6 Du ... 12 tháng
(Còn hàng)
LGH-50RX5-E
LGH-50RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-50RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 180-500-500 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 19-32-34 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 19-32.5-35 Width - mm 1016 Depth - mm 888 Height - mm 315 Weight - kg 32 Electrical Supply 220-240v,50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 6 Duct ... 12 tháng
(Còn hàng)
LGH-35RX5-E
LGH-35RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-35RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 115-350-350 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 18-29.5-32 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 18-30.5-32.5 Width - mm 874 Depth - mm 888 Height - mm 315 Weight - kg 29 Electrical Supply 220-240v,50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 6 Du ... 12 tháng
(Còn hàng)
LGH-25RX5-E
LGH-25RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-25RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 105-250-250 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 19-26-27 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 19-26.5-27.5 Width - mm 735 Depth - mm 780 Height - mm 273 Weight - kg 20 Electrical Supply 220-240v, 50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 6 Duc ... 12 tháng
(Còn hàng)
LGH-150RX5-E
LGH-150RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-150RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 1300-1500-1500 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 35-37.5-39 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 37-39-40.5 Width - mm 1004 Depth - mm 1144 Height - mm 798 Weight - kg 105 Electrical Supply 220-240v,50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 10 ... 12 tháng
(Còn hàng)
LGH-100RX5-E
LGH-100RX5-E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
LGH-100RX5-E  Airflow (m3/h) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 415-1000-1000 Noise (dBA) - Lossnay Ventilation - Lo-Hi-ExHi 22-35-37 Noise (dBA) - Bypass Ventilation - Lo-Hi-ExHi 22-36-38 Width - mm 1231 Depth - mm 1144 Height - mm 399 Weight - kg 59 Electrical Supply 220-240v,50Hz Fuse Rating (BS88) - HRC (A) 6 Duc ... 12 tháng
(Còn hàng)
Bộ thông gió thu hồi nhiệt - Fresh Air Ventilation and Head Exchange unit Mitsubishi Electric
Bộ thông gió thu hồi nhiệt - Fresh Air Ventilation and Head Exchange unit Mitsubishi Electric
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Energy Recovery VentilatorsMinimal energy loss, maximum heat recovery, substantial energy savings... Lossnay heat-exchange technology provides for highly effective ventilation systems with minimal energy loss. The Lossnay core is made up of a cross-flow, plate-fin configuration with a diaphragm constructed of specially processed paper. The advanced heat-transfer and m ... 12 tháng
(Còn hàng)
Đặt mua
Hiển thị 1-10/10 sản phẩm (1/1 trang)
Hiển thị: Danh sách Ảnh
Close